Nie znalazłeś produktu, cena, specyfikacja lub termin realizacji Ci nie odpowiada? Zadzwoń lub wyślij zapytanie. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.Twojadrukarni.online produktów poligraficznych i reklamowych, a także prawa i obowiązki w zakresie zawierania umów dotyczących tej sprzedaży.

 1. Właścicielem serwisu Twojadrukarnia.online jest przedsiębiorstwo KIKA Art Łukasz Chubert, ul. Morelowa 5, 64-360 Zbąszyń, NIP 6172020902, zwane dalej „Sprzedawcą”.
 2. Warunki korzystania z serwisu:
  • produkty oferowane w serwisie sprzedawane są osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającą osobowości prawnej,
  • z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  • konto klienta może zostać zlikwidowane przez sprzedawcę w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem,
  • Klient ma wprawo do sprawdzania, modyfikacji, aktualizacji i usunięcia danych, które przekazał w trakcie zakładania konta w serwisie i późniejszej współpracy.
 3. Zamówienia:
  • wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia i potwierdzenie go poprzez wciśnięcie klawisza "Potwierdzam zamówienie" jest równoznaczne z zamówieniem usługi i zobowiązaniem do jego opłacenia,
  • zamówienia w serwisie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta,
  • zlecenia standardowe (zamawiane za pośrednictwem serwisu) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku są ustalane indywidualnie z klientem,
  • termin realizacji zlecenia jest liczony od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła akceptacja przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta i opłacenia zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od niego (np. awaria, opóźnienie dostawy przez firmę kurierską itd.),
  • Klient realizujący zamówienie w serwisie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 4. Dostawa:
  • zamówione w sklepie produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich,
  • koszt dostawy na obszarze Polski ponosi sprzedawca. Kosztami przesyłki zagranicznej obciążany jest klient,
  • przesyłki dostarczane są w godzinach 8-20. W przypadku nie zastania odbiorcy kurier pozostawia awizo lub przekazuję do najbliższego punktu odbioru (np. Parcel Shop itp.),
  • w przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (z winy Klienta) i jej zwrotu do Sprzedawcy, a także w przypadku ponownej wysyłki do Klienta, koszty przesyłek ponosi Klient,
 5. Formy płatności:
  • podane ceny są cenami netto i brutto (zawierają podatek VAT 23%) i wyrażone są w PLN,
  • wszelkie płatności w sklepie dokonywane są na zasadzie przedpłaty,
  • Klient może dokonać płatności w formie przelewu tradycyjnego na podstawie faktury proformy lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PAYu,
  • w przypadku zwrotu płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, a płatności zostaje zwrócona na wskazane przez Klienta konto w ciągu 7 dni roboczych,
  • do każdego zamówienia dołączony jest dowód sprzedaży (faktura VAT),
  • sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych, a także przyznawania rabatów poszczególnym klientom.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty:
  • Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu, umowę uważa się za rozwiązaną po otrzymaniu drogą mailową lub faksem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co zostanie potwierdzone niezwłocznie przez Sprzedawcę (mailem na adres biuro@twojadrukarnia.online),
  • zwrot płatności otrzymanej od Klienta, w przypadku rozwiązania umowy, nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot zostanie przesłany na konto wskazane przez Klienta,
  • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem, klientowi przysługuje prawo do reklamacji,
  • reklamacje należy złożyć za pośrednictwem serwisu logując się na swoje konto lub kierując ją na adres skrzynki e-mail biuro@twojadrukarnia.online,
  • składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem wady,
  • reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, sprzedawca dołoży wszelkich starań by czas oczekiwania na rozpatrzenia reklamacji nie był dłuższy niż 1-2 dni robocze,
  • ze względu na stosowane technologie reklamacji nie podlegają:
   • różnice w krojeniu lub falcowaniu mniejsze niż 2 mm,
   • przesunięcia lakieru wybiórczego UV w stosunku do motywu drukarskiego do 0,3 mm
   • zmiany kolorystyczne będące skutkiem uszlachetnienia produktów lakierami UV lub laminowaniem,
   • drobne różnice kolorystyczne między egzemplarzami tego samego produktu w ramach jednego lub kilku zleceń,
   • drobne różnice w kolorystyce okładek i stron katalogów, jeśli wykonane został na różnych surowcach.
  • reklamacje na przesyłki:
   • w momencie otrzymania przesyłki zalecamy sprawdzenie czy opakowanie, a w szczególności zawartość nie zostały uszkodzona w trakcie transportu, a w razie uszkodzenia spisanie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki,
   • opóźnienie w doręczeniu przesyłki także zalecamy oznaczyć na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej poprzez podanie daty i godziny doręczenia, a także przyczyny opóźnienia podanej przez przewoźnika,
   • przez opóźnienie w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską rozumie się dostawę w terminie dłuższym niż 3 dni robocze,
   • w przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do usługodawcy na koszt Odbiorcy,
   • zalecamy jak najszybsze składanie reklamacji na termin dostawy przesyłki lub uszkodzenia w trakcie transportu (najlepiej w ciągu jednego-dwóch dni od dostawy).
 7. Materiały do druku:
  • sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów,
  • sprzedawca nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta,
  • materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji dostępnej na stronie internetowej. Sprzedawca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku,
  • wszystkie dokonywane przez sprzedawcę korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.